• Trang chủ
 • ->
 • Nhập và xuất danh sách sản phẩm

Nhập và xuất danh sách sản phẩm

Nhập và xuất sản phẩm từ file rất hữu dụng đặc biệt khi Nhà bán hàng chuyển từ những trang web bán hàng khác sang Haravan hoặc muốn chỉnh sửa đồng loạt thông tin của nhiều sản phẩm cùng lúc.

Haravan hỗ trợ giúp Nhà bán hàng nhập và xuất sản phẩm một cách dễ dàng nhất. 


Nhập sản phẩm vào website

Trong mục Nhập sản phẩm có 2 chức năng : 

 1. Nhập sản phẩm từ trang web khác.
  - Tại trang quản trị sản phẩm, nhấn nút Nhập sản phẩm (Nếu trong website cửa hàng của Nhà bán hàng đã có sản phẩm, nút Nhập sản phẩm sẽ nằm ở góc phải trên cùng của trang)

  - Nhà bán hàng tải file excel mẫu do Haravan cung cấp theo link trong hộp tùy chọn. Sau đó nhập dữ liệu từ các trang web khác tương ứng vào file này.

  - Sau đó nhấp Chọn file để đưa file excel đã soạn vào

  - Nhấn nút Nhập sản phẩm.

 2. Nhập sản phẩm sau khi thay đổi trong file excel đã xuất ra.

  - Trong màn hình quản trị sản phẩm nút Nhập sản phẩm rất có ích khi Nhà bán hàng cần thay đổi thông tin trên nhiều sản phẩm cùng lúc.

  - Sau khi thay đổi thông tin cần chỉnh sửa, Nhà bán hàng cần đổi tên file excel này rồi nhập trở lại Haravan

  - Tại màn hình quản lý sản phẩm, nhấn nút Nhập sản phẩm

  - Từ cửa sổ nhập sản phẩm, nhấn nút Chọn file

  - Tick chọn vào lựa chọn Ghi đè lên các sản phẩm đã có. Thông tin sản phẩm sẽ được ghi đè nếu sản phẩm trong file excel có cùng URL với sản phẩm hiện có trong shop.

  - Nhấn nút Nhập sản phẩm.


Sau đó Haravan sẽ tiến hành xử lý và thông báo qua email cho Nhà bán hàng sau khi hoàn tất.

Xuất sản phẩm vào website

 • Tại màn hình quản trị shop, chọn trang Sản phẩm

 • Nếu Nhà bán hàng muốn xuất tất cả sản phẩm, nhấn nút Xuất dữ liệu ở góc phải màn hình. Nếu Nhà bán hàng chỉ muốn xuất một số sản phẩm đặc biệt, có thể dùng bộ lọc để lọc sản phẩm hoặc chọn từng sản phẩm muốn xuất.

 • Nhấn nút Xuất dữ liệu ở góc phải phía trên màn hình.

 • Trên hộp thông tin xuất dữ liệu, Nhà bán hàng có thể tùy chọn:
  - Xuất theo trang hiện tại
  - Xuất tất cả sản phẩm
  - Xuất được chọn
  - Xuất theo bộ lọc hiện tại

 • Chọn thao tác xuất :
  - File .xls (Excel)
  - File .csv (Comma Seperated Values)

 • Nhấn nút Xuất dữ liệu

  Sau đó Haravan sẽ tiến hành xử lý và thông báo xuất file qua email cho Nhà bán hàng sau khi hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.