Kết nối Lazada

Tính năng kết nối tự động với Lazada.vn cho phép Nhà bán hàng có thể quản trị một nơi và bán hàng trên nhiều kênh khác nhau mà không tốn nhiều chi phí quản trị. Nhà bán hàng có thể chọn đẩy sản phẩm trực tiếp lên Lazada cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và shop trên Lazada


Kết nối hệ thống Haravan với Lazada

Để kết nối với Lazada, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Trang quản trị của Nhà bán hàng, vào mục Kênh bán hàng khác. Sau đó chọn Kênh bán hàng

Bước 2: Trong danh sách các kênh bán hàng, Nhà bán hàng kéo xuống Kênh Lazada, click Kết nối. Sau đó chọn Thêm kênh bán hàng

Bước 3: Nhà bán hàng cần nhập email và API key tài khoản bên Seller Center của Lazada.

Để lấy API key này, Nhà bán hàng truy cập vào Seller Center của Lazada, vào mục Cài đặt -> Truy xuất API. Sau đó copy email và API tương ứng.

Vào mục Cài đặt --> Truy xuất API

Dùng thông tin User ID và API Key để kết nối với hệ thống Haravan

Bước 4: Sau khi kết nối thành công, trên thanh menu sẽ hiển thị lên biểu tượng Lazada. Đây là nơi Nhà bán hàng sẽ vào cấu hình và quản lý bán hàng trên Lazada.


Đồng bộ từ Haravan sang Lazada

1. Đồng bộ giá, tồn kho từ Haravan sang Lazada

Điều kiện để đồng bộ giá, tồn kho từ Haravan sang Lazada: mã SKU lazada = Barcode Haravan

Trước khi thực hiện đồng bộ, Nhà bán hàng phải bảo đảm là sản phẩm được đồng bộ phải có cả hai nơi: Haravan và Lazada. Hai sản phẩm này sẽ đồng bộ và liên kết thông qua barcode (Haravan) và sku (Lazada)

Để thực hiện đồng bộ, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Trang quản trị -> Sản phẩm -> chọn sản phẩm cần đồng bộ -> Chọn kênh bán hàng.

 2. Chọn Các kênh bán hàng khác -> Chọn Lazada.vn -> Đăng.

2. Đồng bộ đơn hàng từ Lazada sang Haravan

Các đơn hàng phát sinh ở Lazada sẽ được đồng bộ sang Trang quản trị -> Đơn hàng.


Quản lý Lazada

Quản lý Lazada được phân ra làm hai phần.

1. Quản lý chung

Phần này hiển thị toàn bộ thông tin quản lý Lazada về những sản phẩm được đồng bộ thành công và những lỗi phát sinh trong quá trình đồng bộ.

2. Cấu hình

Phần Cấu hình gồm 2 mục: 


 • Field cập nhật: đây là cơ sở để Haravan đồng bộ sang Lazada.Nếu bỏ chọn thì thông số sẽ không được đồng bộ sang.
  • Price (giá)
  • Quanity (số lượng tồn kho)
 • Xử lý đơn hàng: Nhà bán hàng chọn/không chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan
  • Nếu tick chọn, Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Lazada) tại Haravan, và trạng thái đơn hàng không được đồng bộ sang Lazada.
  • Nếu không tick chọn, Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Lazada) tại Haravan hay Lazada đều được, và trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ ở hai bên.

Một số vấn đề cần lưu ý khi vận hành Lazada

Rule đồng bộ (Sync) trạng thái đơn hàng từ Lazada sang Haravan

Đơn hàng phát sinh tại Lazada sẽ được xử lý tại Lazada. Trạng thái đơn hàng được đồng bộ từ Lazada sang Haravan với sự tương ứng sau:


Lazada

Haravan

Pending

Chưa giao hàng

Ready to ship

Chờ giao hàng

In transit

Đang giao hàng

Delivered

Đã giao hàng

Delivered failed

Hủy giao hàng

Returned

Chuyển hoàn

Rule đồng bộ (Sync) thông tin khách hàng Haravan <->Lazada

Hiện tại HRV đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Lazada với các thông tin như sau:

 • Họ tên khách hàng
 • Số ĐT liên hệ
 • Email = Số ĐT@haravan.com
 • Địa chỉ giao hàng

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.