Menu

UrlRedirect

UrlRedirect

Thêm một chuyển hướng Quản trị → Menu Bất cứ khi nào bạn thay đổi đường dẫn (URL) của một trang trong cửa hàng của bạn, có thể khách hàng của bạn sẽ vào đường dẫn cũ đã được đánh dấu bởi trình duyệt (bookmark) và tìm kiếm thì thấy...

Hướng dẫn thêm menu xổ xuống (menu drop-down)

Hướng dẫn thêm menu xổ xuống (menu drop-down)

Khi truy cập vào các website, bạn thường nhìn thấy một menu xổ xuống khi di chuột vào một cái tên nào đó trên hàng menu. Ở Haravan, cũng có thể dễ dàng tạo một menu xổ xuống như vậy. Cách tạo một menu xổ xuống (ví dụ: từ trang Nhóm...

Thêm liên kết vào menu

Thêm liên kết vào menu

- Khi tạo một cửa hàng, Haravan mặc định tạo sẵn trong menu chính những liên kết như: Trang chủ, Danh mục, Blog, Giới thiệu. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chỉnh sửa những liên kết trong menu này cũng nhu thay đổi tên menu.- Khi tạo danh mục, trang nội dung...

Tạo menu mới

Tạo menu mới

Menu chính thường là nơi giúp người dùng truy cập các trang khác nhau trên trang. Ngoài ra bạn cũng có thể tạo những menu khác nhau đặt ở những vị trí khác nhau trên trang như menu xổ xuống, menu cột trái.  Để làm thanh menu như trên, bạn vào trang quản trị...

Xóa liên kết trong menu

Xóa liên kết trong menu

Bạn cũng có thể xóa đi các liên kết không cần thiết trong menu sau khi đã thêm vào, thật dễ dàng.Từ màn hình quản lý website cửa hàng, đi tới trang website, chọn trang menu và menu cần xóa liên kết.Nhấn biểu tượng dấu x để xóa liên kết...

Chỉnh sửa tên liên kết

Chỉnh sửa tên liên kết

Bạn cũng có thể chỉnh sửa tên các liên kết trong menu sau khi đã thêm vào, thật dễ dàng. Từ màn hình quản lý website cửa hàng, đi tới trang website và chọn trang Menu. Nhấn chọn Chỉnh sửa danh sách liên kết ở phần menu bạn muốn chỉnh sửa tên liên kết.    Chỉnh sửa...

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.