HaraPage

Thông báo trong vận hành Harapage.

Thông báo trong vận hành Harapage.

Tất cả nội dung về các thông báo và các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành Harapage. Chúng tôi đã hiển thị chi tiết với từng trường hợp nếu có xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình kết nối với các hệ thống ngoài như Facebook, Harapage cũng...

Tạo đơn hàng giao ngay và giao sau

Tạo đơn hàng giao ngay và giao sau

Trong tạo đơn hàng Harapage, có hai trạng thái khi giao hàng1. Tạo và giao hàng sau:    Khi có khách đặt hàng, bạn chỉ việc điền đầy đủ thông tin và chọn " tạo và giao sau" , điều chỉnh thông tin xác nhận thanh toán rồi chọn "...

Tính năng thông báo các nhân viên khác chat đồng thời

Tính năng thông báo các nhân viên khác chat đồng thời

Trong Harapage, khi có nhiều nhân viên cùng chat với khách hàng, hệ thống sẽ thông báo cho các bạn nhân viên thấy bạn nào đã chăm sóc khách  thông qua các ký kiệu viết tắt tên nhân viên, từ đó các bạn nhân viên có thể biết khách nào...

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.